Agressie vermijden is het beste middel

Agressie vermijden

Agressie vermijden is het beste middel, om erger te voorkomen. Tegenwoordig is het regelmatig in de krant te lezen, bedreiging met geweld. Vooral onze hulpverleners, zoals ambulancepersoneel en BHV-ers zijn regelmatig het doelwit. Maar ook in winkels komt het regelmatig voor dat medewerkers worden bedreigd. Dan is het juist van belang om zelf niet kwaad te worden. Want dit geeft vaak een reactie van de tegenpartij. 

Zelf werk ik in een winkel en daar komt regelmatig een lastige klant binnen. Nu hebben wij een training gehad om te leren in bepaalde situaties kalm te blijven. Deze training wordt gegeven door Harry Reijersen van G4S. Hij heeft al meer dan 800 professionals en adviseerde organisaties leren om gaan met bedreiging met geweld. Deze training heeft mijn ogen doen openen en heeft bijzonder goed geholpen.  Agressie vermijden

Agressie vermijden door rustig te blijven

Sinds ik een keer een calamiteit in de winkel had meegemaakt, ben ik op zoek gegaan naar een training. Puur een training om in dit soort gevallen te weten komen hoe ik moet handelen. Harry Reijersen van G4S, heeft laten zien hoe je het beste in bepaalde situaties kan reageren. Het beste is om er een medewerker bij te halen en niet alleen naar een persoon te gaan, die bijvoorbeeld iets gestolen zal hebben. Probeer op een zo een rustige manier met deze persoon in gesprek te gaan. Meestal helpt dit en kalmeert de betreffende persoon. Hierdoor kan je makkelijker ingrijpen op een bepaald moment.

Vanaf het moment dat ons bedrijf deze training had gevolgd, zijn de calamiteiten een stuk minder geworden. De medewerkers gaan niet meteen in de verdediging als zij iemand betrappen met diefstal. Zij proberen eerst met een goed gesprek alles op te lossen en dat lukt zeer goed. Een enkel geval, daar moet de politie bij komen, maar dat is maar een enkele keer.  Agressie vermijden