In 2020 een borstvergroting gepland? Die kan doorgaan!

borstvergroting

Dat 2020 tot nu toe een jaar is dat anders verliep dan gepland en gehoopt, dat is nogal een understatement. Veel activiteiten en afspraken werden als gevolg van de coronacrisis geannuleerd of uitgesteld. Ook zijn er de nodige aangelegenheden die wel doorgaan, maar dan in een wat aangepaste vorm. Onder laatstgenoemde categorie vallen ook veel ingrepen met een medisch of cosmetisch karakter. Het goede nieuws is dus dat als je bijvoorbeeld een borstvergroting had gepland staan ergens in (het restant van) 2020, dat deze ingreep gewoon kan doorgaan. Wel is het zo dat zowel het voortraject als de dag van de ingreep zelf wat anders zullen verlopen dan gewoonlijk. Dit om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken; voor alle zorgmedewerkers én voor jou.

borstvergroting

Met welke maatregelen moet je rekening houden?

Elke kliniek die borstvergrotingen uitvoert kan er natuurlijk eigen aandachtspunten op nahouden, maar over het algemeen mag je erop rekenen dat je met de volgende maatregelen rekening zult moeten houden bij je borstvergrotingsproces:

• Alle door het RIVM geadviseerde maatregelen, waaronder geen handen schudden, handen vaak wassen en anderhalve meter afstand houden van elkaar.

• Heb je klachten die zouden kunnen duiden op COVID-19? Dan wordt de afspraak geannuleerd en later, als de klachten zijn verdwenen, opnieuw ingepland.

borstvergroting

• Als je een huisgenoot met corona hebt, stel de afspraak dan uit.

• Wanneer je te vroeg bij de kliniek bent, wacht dan buiten of in je auto tot het begin van je afspraak.

• Kom niet samen naar een afspraak.

• Mocht er een betaling plaatsvinden, verricht deze dan door te pinnen.

• De kans is groot dat centrale tappunten voor water, koffie en thee niet beschikbaar zijn in verband met hygiënemaatregelen.

• Volg ter plekke aanwijzingen van het personeel op